İslami Sohbet Hz.Yunus Ve Balık Hikayesi

Harbi Sözler Harbisin Sohbet

İslami Sohbet Hz.Yunus Ve Balık Hikayesi

İslami Sohbet Hz.Yunus Ve Balık Hikayesi Yunus aleyhisselâm, Allahü Teâlâ c.c. tarafından Asur medeniyeti merkezlerinden Ninova ahalisini doğru yola davet için memur edilmişti.

Ninovalılar büyük bir şer ve fesad içerisinde olduklarından Allah’ın elçisinin sözlerine kulaklarını tıkadılar. Hz. Yunus bunun üzerine çok gazaplandı, kızdı

ve Allahü Teâlâ’dan izin gelmesini beklemeden orayı terkedip kaçtı, Yafa’ya geldi, sahiplerinin Tersis’e gitmek istedikleri bir dolu gemi buldu, ücretini verdi ve gemiye bindi.

Yolculuk devam ederken büyük bir fırtına koptu, dalgalar çoğaldı; gemi batacak hale geldi. Gemiciler telâşa kapıldılar, gemiyi hafifletmek için ağır eşyaları denize atmaya başladılar. O sırada Yunus aleyhisselâm da geminin altına inmiş uykuya dalmıştı. Kaptan Hz.Yunus‘u durumdan haberdar edip;

– Rabbine dua et, ola ki bizi bu halden kurtarır da helak etmez dedi.

Gemidekiler;

– Bize bu felâket kimin sebebiyle geldi? Bunu bilmek için aramızda kur’a atalım’, dediler, Atılan kur’a Hz. Yunus’a düşmüştü, bunun üzerine;

– Anlat bize, sen ne yaptın, nereden gelip nereye gidiyorsun, hangi köyden hangi soydansın?  dediler.

O vakit onlara;

– Ben karayı ve denizi yaratan göklerin ilâhı Rabbın kuluyum dedi ve başından geçen hâdiseyi anlattı. Onun üzerine gemidekiler çok korktular ve,

– Niye öyle yaptın?» diye kendisini ayıpladılar. Sonra ona;

– «Bu denizin durulması için sana ne yapalım?» dediler.

Yunus aleyhisselâm da;

– Beni denize atın fırtına durur, çünkü bu büyük fırtına benim için oldu  diye cevap verdi. Adamlar buna rağmen gemiyi karaya çekmek istediler, muvaffak olamadılar. Nihayet Hz. Yunus’u tuttular, gemide bulunanların kurtulması için kendi rızasıyla denize attılar, derhal deniz duruldu. Ve büyük bir balık, Allahü Teâlâ’nın emriyle Hz. Yunus’u yuttu.
Yunus aleyhisselâm balığın karnında hatasını anladığı, Rabbinden izin almadan kavmine kızıp kaçtığı için kendini çok ayıplıyor, kınıyor, pişman oluyor;

– Allahım, senden başka ilâh yoktur, tesbih (zikir) ancak sanadır, muhakkak ki ben haddini aşanlardan oldum, diye nida ediyordu. Fakat sadece burada değil, öteden beri Rabbine teşbih ile zikredicilerden olduğu için balığın karnında üç gün üç gece kaldı ki, bu Allahü Teâlâ’nın bir peygamberini hapsedişinin bir ifadesiydi.
Allahü Teâlâ’yı öteden beri teşbih ettiği için mahlûkatın tekrar diriliş gününe kadar burada kalması mümkün iken, kalmadı ve böyle kısa bir müddetten sonra yine Allahü Teâlâ’nın emriyle balık tarafından açık, boş bir sahaya bırakıldı.Yunus aleyhisselâm balığın karnından karaya çıktığı zaman hasta bir halde idi ve Allahü Teâlâ kendisine bir siper olarak,

üzerinde bal kabağı cinsinden bur bitki bitirdi, orada istirahat etti. Daha sonra kaçtığı kavmine hakkı bildirmesi için tekrar memur edildi ki, onların nüfusu yüz bini geçiyordu.

Hz. Yunus kavmini Allah’ın azabını haber vererek îmana davet etti. Onlar da bunun üzerine umutsuzluk ve pişmanlık halinde îman ettiler ve bir zamana kadar ömür sürdüler.

Hz. Yunus kıssasında dikkate değer bir husus vardır ki, o da umutsuzluk halinde îmanın makbule geçmesinin, yalnız Yunus aleyhisselâmın kavmine mahsus olmasıdır.

@ Harbisin.Com – İslami Sohbet, İslami Sohbet Sitesi, İslami Sohbet Siteleri,  İslami Sohbet Odaları,  İslami Chat

beğendiyseniz paylaşın...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter