İslami Sohbet Fazilet Örneği Hz.Âsiye

Günün Sohbeti Oruca Niyet

İslami Sohbet Fazilet Örneği Hz.Âsiye

Hazreti Âsiye, Musa Aleyhisselâm’ın hayatının sebebidir. İslami Sohbet Fazilet Örneği Hz.Âsiye Hazreti Musa’ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet imân eden yüksek iradeli bir kadındır.

Musa aleyhisselâmın doğumu sırasında Allahü Teâlâ tarafından annesine çocuğu endişe etmeden emzirmesi, şayet çocuğu hakkında bir fenalık hissederse onu bir sepet içerisinde.

Nil nehrine bırakıp mahzun ve mükedder olmaması ve çocuğu kendisine iade edilip büyüdüğünde peygamberlik rütbesi verileceği vahyedilmişti.

Vahy mucibince Nil’e bırakılan ve yeni doğan bu çocuğu barındıran sepet, Firavun’un sarayı sahilinden akıp giderken görülerek saraya alınmış ve Âsiye tarafından Firavun’a:Bu yavrucak bana ve sana bir göz aydını olur, bunun hayâtına kıymayınız! Belki bize bir faydası dokunur, yahut evlâd ediniriz, demişti de, Firavun ve tebaası bu yavrucağın ileride fazilet nâmına kendileriyle karşılaşacağını ve nasıl kahramanlıklar göstereceğini idrâk edemiyorlardı.

Bu şekilde Hazreti Musa’nın hayatını kurtaran Âsiye, ileride Musa aleyhisselâma iman ve mucizelerini tasdik etmiş olmakla Hazreti Musa gibi o da Firavun ile karşılaşmış ve bu suretle Hazreti Musa’nın hayatı ve dini uğrunda kendi hayatını feda etmiştir. Âsiye, Firavun’un çok acı işkenceleri altında can vermişti. Rivayet edildiğine göre, Hazreti Âsiye

— Ey Rabbim! Cennetinde, civarında bana ev yap da beni Firavun’dan ve onun kötülüklerinden kurtar!. Mealindeki duasını bu işkencelere mâruz kaldığı sırada okumuş ve derhal kabul olunup Cennet’teki makamı kendisine gösterilmekle güle güle hayatı terk etmiştir.

Bu şekilde Âsiye, kadınlık âleminde en yüksek fazilet doruklarına erişen iki kadından birisi oluyor. Diğeri ise, elini, eteğini sıkı tutmak, namusunu ve iffetini muhafaza etmek hususunda kale kadar metin bir ruha, bir irâdeye sahip olan Hazreti Meryem’dir..

Allahü Teâlâ bu iki numune hâtûnu yüce kitabında şöyle anlatmaktadır:

«Allah, kâfirlerle yakınlığı olan mü’minler için de Firavun’un karısı ve Müzahim’in kızı Âsiye’yi mesel, fazilet örneği kılmıştır. Çünkü Asiye: Rabbim, benim için yanımda Cennet’te bir ev yap da beni Firavun’dan ve onun kötülüklerinden kurtar. Zalimler güruhundan da halâs eyle diye dua etmişti. Allah, imân edenler için de îmran’ın kızı Meryem’i namus ve iffet örneği kılmıştır.

O Meryem ki, ırzını sağlam korudu da biz, ona, ruhumuzdan nefhettik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etmiş ve kendisini tamamiyle ibâdete vermiş insanlardan idi.»

Peygamber Efendimiz aleyhisselâm da bir Hadîs-i Şeriflerinde şöyle buyurur:

«Erkeklerden çoğu fazilette kemâle erdi. Halbuki kadınlardan yalnız Firavun’un karısı Asiye ile Imran’ın kızı Meryem’den başka hiç biri kemâle erişemedi…»

(Tahrim, Meryem, Kasas, Tâhâ ve Enbiyâ Sûreleri)

@ Harbisin.Com – İslami Sohbet, İslami Sohbet Sitesi, İslami Sohbet Siteleri,  İslami Sohbet Odaları,  İslami Chat

beğendiyseniz paylaşın...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

İslami Sohbet Eziyete sabır ayrılıktan kolaydır

İslami Sohbet Eziyete sabır ayrılıktan kolaydır

İslami Sohbet Eziyete sabır ayrılıktan kolaydır Kadının biri kocasına, durumundan şikâyetçi oldu: ”Ey insanlıktan uzak adam! Neden bana hiç bakmıyorsun? Ne zamana kadar böyle sıkıntı içerisinde perişan vaziyette yaşayacağım?”

Kocası, ”Güzel karıcığım, biliyorsun yoksul biriyim. Yine de seni aç, açıkta bırakmamaya çalışıyorum. Elim ayağım tuttuğu müddetçe, ihtiyaçlarını karşılayacağım” dedi.

Kadın entarisinin kirlenmiş ve lime lime olmuş kollarını göstererek, ”Hanımını bu elbiseyle kim gezdirir?” dedi.

Kocası, ”Doğru diyorsun. Elbisenin beğenilecek bir tarafı yok. Ne çare, elimden ancak bu kadarı geliyor. Benim tatlı hanımım, istersen bir de şöyle düşün. Eski elbiseyle dolaşman mı daha iyidir? Yoksa, seni boşayıp ayrılmamız mı?” dedi.
***
Dinin emirlerini yerine getirmek konusunda, fakirliğe sabredemeyen kadına benzer müslüman. Namaz kılmak, oruç tutmak insana zor gelir. Hayatın zevklerinden uzaklaşmak,

nefsin arzularını engellemek güç iştir. Fakat Allah’tan (c.c.) uzak kalmak, bütün bunlardan daha zordur, daha acıdır. Sen Allah’ı c.c. sevmeye bak. Sevilen kişinin, seveninden haberdar olmaması mümkün değildir.

 

@ Harbisin.Com – İslami Sohbet, İslami Sohbet Sitesi, İslami Sohbet Siteleri,  İslami Sohbet Odaları,  İslami Chat

beğendiyseniz paylaşın...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

İslami Sohbet – Yaşantımızda İslami Sohbetin Önemi

İslam dini son hak din olup üzerindeki tüm batıl olan hurafeleri yıkmıştır. Aynı zaman da sevgi dini olan İslam, insanlara kardeş olmayı emretmiştir. Tüm bu güzelliklere insanlara anlatmak ve ulaştırmak için çeşitli platformlarda İslami Sohbet etkinlikleri düzenlenmektedir. Böylece, insanların dini öğrenmelerine yardımcı olunmakta ve genel ahlak kurallarından bahsedilmektedir. Sohbet ortamı büyük önem taşır. Çünkü kişi bilmediğini öğrenir, bildiğini teyit eder. Bu tür sohbetlere katılmak eğitici ve geliştiricidir.

İslami Sohbet ortamlarında Kuran-ı Kerim ve hadisler ışığında insanlara manevi ve maddi hayatlarını düzenleyici bilgiler sunulur. Ayrıca geçmişte yaşamış olan sahabelerin, âlimlerin ve evliyaların hayatlarından kesintiler sunularak, dinleyicilerin ders alınması sağlanmaktadır. İnsanlara eğitici bilgilerin verildiği sohbet ortamı, her zaman manevi bir hava içerisinde verilmektedir. Özellikle peygamber efendimizin yaşamından örnekler verilerek, İslam’ı nasıl yaşamamız ve neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler de sunulmaktadır.

Bu yönüyle de önemli olduğu için İslami Sohbet ortamlarında bulunmak, dinlemek ve öğrenilen bilgiyi hayata geçirmek bizim açımızdan yararlı bir hale gelir. İslam’ı tam öğrenebilmek için sohbet ortamları mümkün olduğunca çok düzenlenip, çok sayıda insana ulaşılmalıdır. Ayrıca islami sohbet odalarına girenler bilirler ki, bu odalarda hem sohbet tarzı farklıdır, hemde diğer sohbet ortamlarında görülebilen, argo ve küfürlü konuşmalara rastlanmaz. Çok nadiren de olsa böyle bir durumla karşılaşıldığında ise o kişinin IP adresi sistem tarafından banlanır ve bir daha sisteme girmemesi  sağlanır.

beğendiyseniz paylaşın...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

İslami Sohbet – Allah Herkese Layık Olduğu Şeyi Vermiştir

İslami Sohbet

Musa Aleyhisselam bir fakiri görür, fakir giyeceği olmadığı için kumun içine girmiştir. Fakire;

– Bu ne haldir? Diye sorar.

fakir:

– Ya Musa, bana dua et. Cenab-ı Hak bana yetecek kadar dünyalık versin, yoksulluk beni tüketti.
Der.

Musa Aleyhisselam dua eder, Hak Teala fakire dünyalık verir…

Bir müddet sonra Musa Aleyhisselam bir kalabalık görür, ne oluyor diye yaklaştığında, o fakirin kalabalığın ortasında olduğunu görür ve sorar.

– Bu ne haldir, ne oluyor burada?

– Bu adam şarap içmiş, kavga etmiş, kavga ettiği adamı da öldürmüş, şimdi ona kısas uygulanacak derler.

Musa Aleyhisselam bunun üzerine, Allah’ın adaletine bir kere daha iman eder ve bu cüretinden dolayı tovbe eder ve şu ayeti okur:”Eğer Cenab-ı Hakk kullarına rızkı lüzumundan fazla verseydi, yeryüzünde ne azgınlıklar yaparlardı”

Allah herkese layık olduğu şeyi vermiştir.

Öküzdeki iki boynuz eğer eşekte olsaydı, kimseyi yanına bırakmaz belkide öküzün karnını deşerdi. Bazı acizler olur ki, kuvvet kazanır kazanmaz,kalkar ve acizlere zulmeder.

@Harbisin.Com – İslami Sohbet, İslami Sohbet Sitesi, İslami Sohbet Siteleri, İslami Sohbet Odaları

beğendiyseniz paylaşın...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

İslami Sohbet Siteleri | Ebu Hureyre’nin, Açlıktan Karnına Taş Bağlaması

İslami Sohbet Siteleri

– Ebu Hureyre şöyle anlatıyor: Andolsun, ben açlıktan yatıyordum ve karnımın üzerine taş bağlıyordum. Bir gün ashabın gidip geldiği yolun kenarına oturdum. Ebubekir (r.a.) geçti. Ondan Allah’ın kitabından bir ayet sordum. Benim bu ayeti sormamın maksadı beni evine davet etmesi ümidi idi. Fakat davette bulunmadı. Ömer geçti. Yine Allah’ın kitabından bir ayet sordum. Maksadım;

“Gel de gidelim” demesi idi, fakat Ömer bunu yapmadı.
Sonra Hz. Peygamber geçti. Benim yüzümden, durumu anladı ve

“Ey Eba Hureyre!” dedi.

“Buyur ya Resûlallah!” dedim.

“Arkamdan gel” buyurdu ve beni alıp evine götürdü. İçeri girince, büyükçe bir kapta süt gördüm. Hz. Peygamber ailesinden, bu sütün nereden geldiğini sordu. Onlar da, falan adam veya falan adamın ailesinin kendilerine hediye ettiğini söylediler.

Hz. Peygamber bana;

“Ey Ebu Hirr” dedi. Ben

“Buyur, ey Allah’ın Rasûlü” dedim.

“Git, Suffe’dekileri çağır” dedi. Suffe ehli müslümanların misafiriydi. Onlar, ev, mal-mülk edinmemişlerdi. Hz. Peygamber’e bir hediye geldiği zaman, kendisi ihtiyacı kadar aldıktan sonra gerisini onlara gönderirdi. Eğer zekat gelirse, onun hepsini onlara gönderirdi.

Hz. Peygamber bana;

“Git onları çağır” deyince üzüldüm. Çünkü sütü görünce bana bir gün bir gece yeteceğini düşünmüştüm. Onları çağırsam -elçi olduğum için- sütün hepsini onlara içirmem gerekirdi. Allah’ın ve Peygamber’inin emirlerini yerine getirmek gerekir, diyerek gidip onları çağırdım. Gelip yerlerini aldıklarında,

Hz. Peygamber bana;

“Ey Eba Hirr! Şu sütü al, onlara ver” dedi. Ben kabı alıp onlara verdim. Baştaki kişi kabı kafasına dikiyor, kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı ötekisine veriyordu. Böylece Rasûlullah’a kadar geldi. Rasûlullah kabı kaldırdı. İçerisinde biraz süt vardı. Sonra başını kaldırdı. Bana bakarak, tebessüm etti ve

“Ey Eba Hirr!” dedi.

“Buyur ya Rasûlallah” dedim.

“Benle sen kaldık” dedi. Ben de

“Evet ya Rasûlallah, doğru söylüyorsun” dedim.

“Otur, iç” dedi. Oturdum, içtim. Sonra bana

“iç” dedi, yine içtim. O bana durmadan “iç” diyor, ben de durmadan içiyordum. Nihayet ona;

“Seni hak ile peygamber olarak gönderene yemin ederim, artık içemem” dedim. Çünkü artık bende içecek yer kalmamıştı. O zaman Hz. Peygamber benden kabı istedi. Kabı kendisine verdim, geriye kalanı da Hz. Peygamber içti.

@Harbisin.Com – İslami Sohbet Siteleri

beğendiyseniz paylaşın...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter